printLogo

Wie wordt de nieuwe commissaris?

Uitgelicht

Friezen: commissaris van de Koning moet hardwerkende bruggenbouwer zijn

Volgens de Friezen moet de nieuwe commissaris van de Koning vooral de belangen van Fryslân in Den Haag en Brussel behartigen. De commissaris moet de Friese taal en cultuur uitdragen en ervoor zorgen dat de voorzieningen in Fryslân op een hoog niveau blijven. Ook verwacht men dat de nieuwe commissaris boven de partijen staat en veel gezag heeft. Dit komt uit de enquête die Provinciale Staten hebben gehouden. De Staten nemen de opmerkingen mee bij het bepalen van de eigenschappen van de nieuwe commissaris. Er zijn 552 reacties binnengekomen.  

De belangrijkste opdracht voor de nieuwe commissaris is volgens de Friezen, ervoor zorgen dat de voorzieningen in Fryslân op hoog niveau blijven. Kort daarop gevolgd door Fryslân nationaal en internationaal op de kaart willen zetten. Zorgen voor meer werkgelegenheid in Fryslân wordt ook erg belangrijk gevonden. Een grote meerderheid vindt de politieke kleur niet interessant. De commissaris van de Koning moet zich ook bezighouden met de provinciale politiek en de provinciale dienstverlening goed organiseren. 

Meer dan de helft van de mensen die gereageerd hebben geeft een tip. De tips variëren van de Friese taal spreken tot de aanmoediging om als Noorden gezamenlijk te blijven optrekken. Ook wordt er een aantal keer gevraagd om te kiezen voor een vrouwelijke commissaris van de Koning.

Fryslân zoekt een nieuwe commissaris van de Koning, zoekt u mee?

De provincie Fryslân zoekt een nieuwe Commissaris van de Koning. De Provinciale Staten van Fryslân horen graag voor 1 september van de inwoners van Fryslân aan welke eigenschappen de nieuwe commissaris moet voldoen. De Staten zijn nieuwsgierig of u bijvoorbeeld vindt dat de nieuwe commissaris vooral in Fryslân aan het werk moet zijn? Of moet de commissaris vooral de belangen van de Friezen vertegenwoordigen in Den Haag of Brussel? 

De uitkomsten van de enquête worden meegewogen bij het maken van de profielschets voor de nieuwe commissaris. Dit is een overzicht van eigenschappen waar de nieuwe commissaris aan moet voldoen. Deze profielschets wordt in de Statenvergadering van 28 september vastgesteld door Provinciale Staten en aangeboden aan minister Plasterk. Vervolgens stelt de minister de vacature open en komt met kandidaten.

Meer weten over taken van een Commissaris van de Koning?

Hieronder vindt u een overzicht met taken die een commissaris uitvoert, met hier en daar voorbeelden.

Taal Kiezen