printLogo

De commissaris als voorzitter van de Staten

Provinciale Staten van Fryslân  zijn het hoogste bestuursorgaan in Fryslân. Zij nemen allerlei besluiten over wat er gebeurt in Fryslân. De afgelopen jaren hebben de Staten onder andere besluiten genomen over de nieuwe weg van Dokkum naar Nijega, de Centrale As. Ook hebben ze besluiten genomen over waar nieuwe natuur wordt aangelegd in Fryslân. Ze hebben besloten om een vernieuwd Thialf te bouwen maar ook om samen met Leeuwarden Kulturele Haadsted te willen worden. De Staten vormen het algemeen bestuur. De inwoners van Fryslân  stemmen eens per vier jaar wie in de Staten komen. Op dit moment zijn er 12 fracties in de Staten en 43 Statenleden. De Staten vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. De commissaris van de Koning is voorzitter van de Staten. De commissaris zorgt ervoor dat de vergaderingen goed verlopen en dat duidelijk is welke besluiten er worden genomen.

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken

  1. het controleren van Gedeputeerde Staten, 
  2. het stellen van kaders voor de provincie
  3. het vertegenwoordigen van de inwoners van Fryslân.

Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/ps 

Meer weten over taken van een Commissaris van de Koning?

Hieronder vindt u een overzicht met taken die een commissaris uitvoert, met hier en daar voorbeelden.

Taal Kiezen