printLogo

De commissaris als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie.  Provinciale Staten kiezen Gedeputeerde Staten. Het college vergadert wekelijks en neemt besluiten over onder andere hoe projecten worden uitgevoerd. Zo besluiten zij welke aannemer de Centrale As mag aanleggen. Hoe de projectorganisatie van Kulturele Haadsted er uit komt te zien en wie directeur wordt van Thialf. De commissaris is voorzitter van het college en zorgt ervoor dat er besluiten worden genomen. Voor meer informatie kijk op www.fryslan.frl/GedeputeerdeStaten.

In het volgende filmpje presenteert het college zich aan de ambtelijke organisatie.

Meer weten over taken van een Commissaris van de Koning?

Hieronder vindt u een overzicht met taken die een commissaris uitvoert, met hier en daar voorbeelden.

Taal Kiezen