printLogo

De commissaris als vertegenwoordiger van het Rijk

De commissaris heeft verschillende taken als vertegenwoordiger van het rijk. Die worden uitgewerkt in een zogenaamde ‘Ambtsinstructie’. Daarin staat onder meer dat de commissaris de samenwerking in Fryslân bevordert tussen rijksambtenaren en personen werkzaam bij de krijgsmacht en tussen deze functionarissen en het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen. De commissaris onderhoudt daarom contacten met onder andere de vliegbasis Leeuwarden, de dijkgraaf van het Wetterskip en met het Openbaar Ministerie. De commissaris adviseert ook (on)gevraagd de regering of ministers. De commissaris geleidt verzoeken aan het Koninklijk huis door. Als de Koning op bezoek komt in Fryslân  dan begeleidt de commissaris hem.  Hieronder vindt u een filmpje met een impressie van het streekbezoek van de Koning en Koninging op 13 juni 2016.  

De commissaris zet zich in voor bestuurlijke integriteit in de provincie. De commissaris van de Koning heeft verder namens het rijk een belangrijke rol bij het benoemen van burgemeesters en bij koninklijke onderscheidingen en hij kan bemiddelen bij bestuurlijke problemen in een gemeente.

Meer weten over taken van een Commissaris van de Koning?

Hieronder vindt u een overzicht met taken die een commissaris uitvoert, met hier en daar voorbeelden.

Taal Kiezen