printLogo

Ombudsfunctie

Met name burgers benaderen de commissaris om hen te helpen bij persoonlijke of zakelijke problemen. De commissaris beschikt vrijwel nooit over een formele bevoegdheid in de betreffende kwestie. Bij brieven die de commissaris inhoudelijk niet kan behandelen wordt geprobeerd om de briefschrijver met zijn probleem door te verwijzen naar de juiste instantie. Soms wordt er een bemiddelingspoging gedaan en gezorgd dat er weer  beweging komt in een vastgelopen dossier.

Meer weten over taken van een Commissaris van de Koning?

Hieronder vindt u een overzicht met taken die een commissaris uitvoert, met hier en daar voorbeelden.

Taal Kiezen